O nás

Vážení rodičia a priatelia Základnej školy Hermanna Lönsa,

V čase, keď sa verejné prostriedky zmenšujú, je naše združenie na podporu našich detí dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Prostredníctvom našej činnosti ako registrovaného združenia môžeme podporovať HLS z vašich členských príspevkov. Združenie existuje od roku 1988 a počas týchto rokov sa mu podarilo zrealizovať mnoho skvelých projektov, nákupov a podpôr.


Naše ciele:

- Poskytnúť škole dodatočné finančné zdroje

- Podpora školských festivalov, projektov, ...

- Návrh školského dvora a školskej budovy

- Nebyrokratická podpora vo všetkých oblastiach

 

Vaša pomoc:

Tieto ciele sa dajú dosiahnuť len s vašou podporou.

Vďaka nízkemu členskému poplatku, ktorý v súčasnosti predstavuje 12,00 € ročne , by sme mali byť schopní

každý by mal mať možnosť podporiť naše ciele.


Oceňujeme vašu finančnú podporu ako člena

v našom podpornom združení.

 

Christof Hagemann Helga Hilge
Predseda Združenia pre rozvoj školského manažmentu