Om oss

Kjære foreldre og venner av Hermann Löns barneskole,

I tider med stadig mindre offentlige midler er vår støtteforening for barna våre viktigere enn noen gang. Gjennom vårt arbeid som registrert forening kan vi støtte HLS med din medlemskontingent. Foreningen har eksistert siden 1988 og har gjennomført mange flotte prosjekter, innkjøp og støtteordninger i løpet av disse årene.


Målene våre:

- Gi ekstra økonomiske ressurser til skolen

- Støtte til skolefestivaler, prosjekter, ...

- Utforming av skolegården og skolebygningen

- Ubyråkratisk støtte på alle områder

 

Din hjelp:

Disse målene kan bare nås med din støtte.

På grunn av vår lave medlemsavgift på for tiden 12,00 € per år , bør vi være i stand til å

det skal være mulig for alle å støtte målene våre.


Vi setter pris på din økonomiske støtte som medlem

i støtteforeningen vår.

 

Christof Hagemann Helga Hilge
Styreleder Utviklingsforeningen Skoleledelse