Odtlačok

Informácie podľa § 6 Teledienstgesetz (TDG) alebo § 10 MediendiensteStaatsvertrag (MDStV)

Prevádzkovateľ domovskej stránky:

Škola Hermanna Lönsa

Základná škola mesta Gronau

Gilderhauser Damm 12

48599 Gronau


Číslo školy: 120390

Tel.: 02565 97204

Fax: 02565 967016

E-mail: verwaltung@hls.schule.gronau.de


Splnomocnený zástupca: Helga Hilge (riaditeľka)


Odmietnutie zodpovednosti:

Za úplnosť, redakčné a technické chyby, opomenutia atď. ani za správnosť príspevkov nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť. Predovšetkým sa nepreberá žiadna zodpovednosť za úplnosť a presnosť informácií, ku ktorým sa možno dostať prostredníctvom odkazov. Podľa všeobecných právnych predpisov je každý poskytovateľ zodpovedný za svoj vlastný obsah, ktorý sprístupňuje na používanie. Odkazy na obsah poskytovaný inými poskytovateľmi je potrebné odlíšiť od vlastného obsahu poskytovateľa. Odkazy na obsah externých stránok sa poskytujú len na informačné účely a na uľahčenie získavania informácií. Stránky iných poskytovateľov sú pred vytvorením odkazu starostlivo a podľa najlepšieho vedomia preverené. Za úplnosť a presnosť informácií, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom odkazov, však nemožno poskytnúť žiadnu záruku. Obsah sa môže kedykoľvek zmeniť bez vedomia redakcie. Nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah stránok iných poskytovateľov, ktoré sú prístupné z tejto webovej stránky, a neprijímame ich obsah za svoj vlastný. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky stránky tejto webovej lokality a odkazy na týchto stránkach. Redakcia žiada o oznámenie, ak sa odkazuje na stránky, ktorých obsah je dôvodom na sťažnosť. Redakcia si vyhradzuje právo zmeniť tu uvedené informácie bez predchádzajúceho upozornenia.