Styret

Kjære foreldre og venner av Hermann Löns barneskole,

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke for støtten.

Det nåværende valgte styret består av følgende personer:

 

Styreleder:
Christof Hagemann

Nestleder:
Stefan Rösler

Kasserer:
Carsten Volmer

Bedømmere:
Luisa Inholte
Karsten Fink

Medlem av lærerstaben:
Susanne Büscher

Skoleledelse:
Helga Hilge

Leder av skolerådet:
Michaela Volkmer