Avtrykk

Informasjon i henhold til § 6 i Teledienstgesetz (TDG) eller § 10 i MediendiensteStaatsvertrag (MDStV).

Operatør av hjemmesiden:

Hermann Löns skole

Grunnskolen i byen Gronau

Gilderhauser Damm 12

48599 Gronau


Skolenummer: 120390

Tlf.: 02565 97204

Faks: 02565 967016

E-post: verwaltung@hls.schule.gronau.de


Autorisert representant: Helga Hilge (rektor)


Ansvarsfraskrivelse:

Vi påtar oss intet ansvar for fullstendigheten, redaksjonelle og tekniske feil, utelatelser osv. eller for nøyaktigheten av oppføringene. Vi påtar oss heller ikke noe ansvar for fullstendigheten og nøyaktigheten av informasjon som er tilgjengelig via lenker. I henhold til alminnelig lovgivning er hver enkelt leverandør ansvarlig for eget innhold som de gjør tilgjengelig for bruk. Henvisninger til innhold fra andre leverandører må skilles fra leverandørens eget innhold. Lenker til innholdet på eksterne nettsteder er kun ment som informasjon og for å gjøre det enklere å finne informasjon. Sidene til andre leverandører kontrolleres med stor forsiktighet og etter beste evne før en lenke opprettes. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for fullstendigheten og nøyaktigheten av informasjon som er tilgjengelig via lenker. Innholdet kan når som helst endres uten at redaksjonen er informert om dette. Vi har ingen innflytelse på utformingen og innholdet på sidene til andre leverandører som er tilgjengelige fra dette nettstedet, og vi gjør oss ikke innholdet deres til vårt eget. Denne erklæringen gjelder for alle sider på dette nettstedet og lenkene på disse sidene. Redaksjonen ber om melding dersom det henvises til sider hvis innhold gir grunn til klage. Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre informasjonen som gis her uten forutgående varsel.