Otisk

Informace podle § 6 Teledienstgesetz (TDG) nebo § 10 MediendiensteStaatsvertrag (MDStV)

Provozovatel domovské stránky:

Škola Hermanna Lönse

Základní škola města Gronau

Gilderhauser Damm 12

48599 Gronau


Číslo školy: 120390

Tel.: 02565 97204

Fax: 02565 967016

E-mail: verwaltung@hls.schule.gronau.de


Zplnomocněný zástupce: Helga Hilge (ředitelka školy)


Odmítnutí odpovědnosti:

Za úplnost, redakční a technické chyby, opomenutí atd. ani za správnost příspěvků nelze nést žádnou odpovědnost. Zejména se nepřebírá žádná odpovědnost za úplnost a přesnost informací, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů. Podle obecných právních předpisů je každý poskytovatel odpovědný za svůj vlastní obsah, který poskytuje k použití. Odkazy na obsah poskytovaný jinými poskytovateli je třeba odlišit od vlastního obsahu poskytovatele. Odkazy na obsah externích stránek jsou poskytovány pouze pro informační účely a pro usnadnění získávání informací. Stránky jiných poskytovatelů jsou před vytvořením odkazu pečlivě a podle našeho nejlepšího vědomí kontrolovány. Za úplnost a přesnost informací, ke kterým se dostanete prostřednictvím odkazů, však nelze poskytnout žádnou záruku. Obsah může být kdykoli změněn bez vědomí redakce. Nemáme žádný vliv na podobu a obsah stránek jiných poskytovatelů přístupných z těchto webových stránek a nepřijímáme jejich obsah za svůj. Toto prohlášení se vztahuje na všechny stránky tohoto webu a odkazy na těchto stránkách. Redakce žádá o upozornění, pokud se odkazuje na stránky, jejichž obsah zavdává příčinu ke stížnostem. Redakce si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených informací bez předchozího upozornění.