Tryck

Information enligt § 6 Teledienstgesetz (TDG) och § 10 MediendiensteStaatsvertrag (MDStV)

Operatör av hemsidan:

Hermann Löns skola

Grundskola i staden Gronau

Gilderhauser Damm 12

48599 Gronau


Skolans nummer: 120390

Tfn: 02565 97204

Fax: 02565 967016

E-post: verwaltung@hls.schule.gronau.de


Befullmäktigad företrädare: Helga Hilge (rektor)


Friskrivningsklausul:

Inget ansvar kan tas för fullständighet, redaktionella och tekniska fel, utelämnanden etc. eller för riktigheten av inläggen. I synnerhet tas inget ansvar för fullständigheten och riktigheten av information som kan nås via länkar. Enligt allmän lag är varje leverantör ansvarig för sitt eget innehåll som den gör tillgängligt för användning. Hänvisningar till innehåll som tillhandahålls av andra leverantörer ska särskiljas från leverantörens eget innehåll. Länkar till innehållet på externa webbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte och för att göra det lättare att få information. Sidorna från andra leverantörer kontrolleras med stor omsorg och efter bästa förmåga innan en länk skapas. Vi kan dock inte garantera att den information som nås via länkar är fullständig och korrekt. Innehållet kan ändras när som helst utan redaktionens vetskap. Vi har inget inflytande på utformningen och innehållet på sidorna hos andra leverantörer som är tillgängliga från denna webbplats och antar inte deras innehåll som vårt eget. Denna förklaring gäller för alla sidor på denna webbplats och länkarna på dessa sidor. Redaktionen ber om ett meddelande om det hänvisas till sidor vars innehåll ger anledning till klagomål. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra den information som tillhandahålls här utan föregående meddelande.