Nadruk

Informacje zgodnie z § 6 Teledienstgesetz (TDG) i § 10 MediendiensteStaatsvertrag (MDStV)

Operator strony głównej:

Szkoła Hermanna Lönsa

Szkoła podstawowa w mieście Gronau

Gilderhauser Damm 12

48599 Gronau


Numer szkoły: 120390

Tel.: 02565 97204

Fax: 02565 967016

E-mail: verwaltung@hls.schule.gronau.de


Upoważniony przedstawiciel: Helga Hilge (dyrektorka szkoły)


Zastrzeżenie:

Nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, błędy redakcyjne i techniczne, pominięcia itp. ani za dokładność wpisów. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność i dokładność informacji, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków. Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, każdy dostawca jest odpowiedzialny za własne treści, które udostępnia do użytku. Odniesienia do treści udostępnianych przez innych dostawców należy odróżnić od treści własnych dostawcy. Linki do treści stron zewnętrznych są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i w celu ułatwienia uzyskania informacji. Strony innych dostawców są sprawdzane z wielką starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą przed utworzeniem linku. Nie możemy jednak zagwarantować kompletności i dokładności informacji dostępnych za pośrednictwem linków. Treść może zostać zmieniona w dowolnym momencie bez wiedzy zespołu redakcyjnego. Nie mamy wpływu na wygląd i treść stron innych dostawców dostępnych z tej strony internetowej i nie przyjmujemy ich treści jako własnych. Oświadczenie to dotyczy wszystkich stron tej witryny i linków na tych stronach. Redakcja prosi o powiadomienie w przypadku odniesienia do stron, których treść jest powodem do reklamacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia.