Jälki

Teledienstgesetzin (TDG) 6 §:n ja MediendiensteStaatsvertragin (MDStV) 10 §:n mukaiset tiedot.

Kotisivujen ylläpitäjä:

Hermann Lönsin koulu

Gronaun kaupungin peruskoulu

Gilderhauser Damm 12

48599 Gronau


Koulun numero: 120390

Puh. 02565 97204

Faksi: 02565 967016

Sähköposti: verwaltung@hls.schule.gronau.de


Valtuutettu edustaja: Helga Hilge (rehtori)


Vastuuvapauslauseke:

Mitään vastuuta ei voida ottaa osallistujien täydellisyydestä, toimituksellisista tai teknisistä virheistä, puutteista jne. tai osallistujien oikeellisuudesta. Erityisesti ei oteta vastuuta linkkien kautta saatavien tietojen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Yleisen lainsäädännön mukaan kukin palveluntarjoaja on vastuussa omasta sisällöstään, jonka se asettaa saataville. Viittaukset muiden palveluntarjoajien tarjoamaan sisältöön on erotettava palveluntarjoajan omasta sisällöstä. Ulkopuolisten sivustojen sisältöön johtavat linkit on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa ja helpottamaan tiedonsaantia. Muiden palveluntarjoajien sivut tarkistetaan huolellisesti ja parhaan tietämyksemme mukaan ennen linkin luomista. Linkkien kautta saatavien tietojen täydellisyydestä ja tarkkuudesta ei kuitenkaan voida antaa takuuta. Sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa toimituksen tietämättä. Emme voi vaikuttaa muiden palveluntarjoajien sivujen ulkoasuun ja sisältöön, joihin pääsee tältä verkkosivustolta, emmekä ota niiden sisältöä omaksemme. Tämä ilmoitus koskee kaikkia tämän verkkosivuston sivuja ja näillä sivuilla olevia linkkejä. Toimitus pyytää, että sille ilmoitetaan, jos viitataan sivuihin, joiden sisältö antaa aihetta valitukseen. Toimitus pidättää oikeuden muuttaa täällä annettuja tietoja ilman ennakkoilmoitusta.