Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί γονείς και φίλοι του Δημοτικού Σχολείου Hermann Löns,

Θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας.

Το εκλεγμένο σήμερα Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

 

Πρόεδρος:
Christof Hagemann

Αντιπρόεδρος:
Stefan Rösler

Ταμίας:
Carsten Volmer

Αξιολογητές:
Luisa Inholte
Karsten Fink

Μέλος του διδακτικού προσωπικού:
Susanne Büscher

Διοίκηση του σχολείου:
Helga Hilge

Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου:
Michaela Volkmer