Styrelse

Kära föräldrar och vänner på Hermann Löns grundskola,

Vi vill ta tillfället i akt att tacka för ert stöd.

Den för närvarande valda styrelsen består av följande personer:

 

Ordförande:
Christof Hagemann

Vice ordförande:
Stefan Rösler

Kassör:
Carsten Volmer

Bedömare:
Luisa Inholte
Karsten Fink

Medlem av lärarkåren:
Susanne Büscher

Skolledning:
Helga Hilge

Ordförande i skolrådet:
Michaela Volkmer