Direktoru padome

Cienījamie Hermaņa Lēna pamatskolas vecāki un draugi,

Mēs vēlamies izmantot šo iespēju, lai pateiktos jums par atbalstu.

Pašlaik ievēlētajā direktoru padomē ir šādas personas:

 

Priekšsēdētājs:
Christof Hagemann

Priekšsēdētāja vietnieks:
Stefan Rösler

Kasieris:
Carsten Volmer

Vērtētāji:
Luisa Inholte
Karsten Fink

Pedagoģiskā personāla loceklis:
Susanne Büscher

Skolas vadība:
Helga Hilge

Skolas padomes priekšsēdētāja:
Michaela Volkmer