Zarząd

Drodzy rodzice i przyjaciele Szkoły Podstawowej Hermann Löns,

Chcielibyśmy skorzystać z okazji i podziękować Państwu za wsparcie.

Obecnie wybrana Rada Dyrektorów składa się z następujących osób:

 

Przewodniczący:
Christof Hagemann

Wiceprzewodniczący:
Stefan Rösler

Skarbnik:
Carsten Volmer

Oceniający:
Luisa Inholte
Karsten Fink

Członek kadry nauczycielskiej:
Susanne Büscher

Zarządzanie szkołą:
Helga Hilge

Przewodnicząca rady szkoły:
Michaela Volkmer